/ 3 نظر / 5 بازدید
rezvan

عشق در یک لحظه پدید میاید ودوست داشتن در امتداد زمان !این اساسی ترین تفاوت بین دوست داشتن و عشق است[گل]

مریم تر از پاکی

بیگ لـــــــــــــــــــــــایکـــــــــــــــــــــــ[گل]