# حرف

چند جمله زیبا و عاشقانه

سلامتیه سربازکه 50دقیقه تو صف تلفن ایستادتاسه دقیقه باعشقش حرف بزنه وقتی نوبتش رسیدمیگه مشترک موردنظردرحال مکالمه است!! ------------------------------------------------------------------ این روزها باید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید