همه میگن . . .

همه میگن خوش به حالش رو لبش خند‌ست

کسی‌ نمیدونه دلم این همه خستست


/ 4 نظر / 5 بازدید
rezvan

چشمانم را به نابینایی میفروشم تا کسی را که دوست دارم با دیگری نبینم …

rezvan

زندگی تعداد نفسها نیست! زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان داریم

ساناز

دست به صورتم نزن ! می ترسم بیفتد . . . نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . . سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . . و باز من بمانم و تنهایی . . .[نگران]