/ 2 نظر / 4 بازدید
ساحل

حواست هست خدا ؟؟ هر وقت صداي شكستن خودمو شنيدم گفتم باشه منم خدايي دارم !!! حواست هست خدا ؟؟ از بچگي تا الان هر وقت زمين خوردم يك جمله شنيدم :‌خدا بزرگه !!! حواست هست خدا؟؟ حواست هست هر روز باهات درد و دل ميكنم ؟؟ خدا حواست باشد ديگر نفس كم آوردم ...