ایـرانی و انـگلیسی

یک پسر انگلیسی به یک پسر ایرونی میگه:
چرا خانومای ایرونی با مردا دست نمیدن؟؟یعنی این قدر مردهاتون شهوت پرستند؟؟؟


پسر ایرونی میپرسه:
چرا هر مردی نمیتونه دست ملکه انگلیس رو لمس کنه؟؟؟
پسر انگلیسی عصبانی میشه و میگه:
ملکه فرد عادی نیست فقط با افراد خاص دست میده!!
پسر ایرونی هم میگه:


خانوم های ایرونی همه ملکه اندًًً!!!
به افتخار آقا پسرها و دخترهای ملکه ایرونی...

/ 2 نظر / 5 بازدید
سارا

عالی بود.ممنون داداشی خیلی فکرت بازه

جولي

ععععععععععععيول