پست های ارسال شده در تیر سال 1393

با خنده میروم

بای بای دنیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بای بای سختیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بای بای مشکلاااااااااااااااااااااااااااااات بای بای آدمایه بد. بای بای انسانای اسم انسان یدک کش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید