بوسه

لـحظه ای هـست بعد بــوسه
همــان وقـتی که لب ها از هم جـدا شـده اند
و روحت مـشغول مزه مزه کــردن ِ طعمـی است که چـشیده

لحــظه ای هست بــعد بوسه
که پـــیکرها کــمی از هـم فـاصله مــی گیرند
و چشــ ــم ها ، جـایگزین لـَب ها مــی شوند

آن چشم در چشم شـدن
آن در هــم آمیختـگی عشق و شـرم
آن نـــگاه

به گمـانم جـــــ ــان رابــطه است !

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
ساحل

خعلی قشنگ بووووووووووووووووود

ارزو

عالي بود آپممممممممممممممممممممممممم[گل]