مسخره و جالب و ...

وجدان بازدارنده گناه نیست*فقط گناه را کوفت آدم میکند*

عمه دکترشریعتی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یارو زیر تابوت زنش میگه: ﻻ اله ایوﷲ ، ﻻ اله ایوﷲ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به ترکه میگن بگو بلوط، میگه بلوط!میگن گوزم تو گلوت! ترکه میگه اﻻن حالیت میکنم، بگو شلغم!میگن شلغم، میگه گوزت تو حلقم.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

عضنفر دیر میرسه مدرسه ، معلم میگه دوباره چرا دیر اومدی ؟

میگه : خواب فوتبال میدیدم ، بازی به وقت اضافه و پنالتی کشید !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


تا حالا به این فکر کردین ؟

چرا سیصد تومن ، سی تا صد تومنی نمیشه

ولی هشتصد تومن ، هشت تا صد تومنی میشه !؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


/ 0 نظر / 5 بازدید