پیرمرد...

پیری میگفت:

 

اگه میخوای جوان بمونی


دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوستت داره

خندیدم و گفتم: پس چراتو جوان نموندی؟

پیر لبخندتلخی زد وگفت:


دوستش داشتم ولی دوستم نداشت


/ 0 نظر / 5 بازدید