. . .

وقتی تند تند غر میزنم و سکوت میکنی بعد
سرمـــو میارم بالا و تــــو فقط نگام میکنی ..
و میگـــــی :

" ای جــــونم قیافشو " ..


/ 2 نظر / 10 بازدید
ویولون

داره آروم آروم میرسه! ████████▒ ۹۸% عید فطر پیشاپیش مبارک آخی Error زد از اول شروع شد %۱▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ عید فطر فعلا cancel شد. ************************** [نیشخند]شوخی کردم عیدتون مبارک [خجالت][گل]