زیر بارون ...

زیر باران میمانم چون باران تو را به یادم می آورد ...

خدیا اشکاتو دوس دارم ...

 خدا جون وقتی گریه میکنی منم میخوام گریه کنم ...

بــــــبار ... بــبــــــار...

خیس دلتنگی شده ام ....

دیگه چتــر معنی نداره ....

/ 1 نظر / 9 بازدید
ava

هنوز وقتی که میاد بارون بااینکه چتر دارم خیسم چون از اینکه پیشم نیستی تو بارون اشک میریزم خیلی زیبا بود