روز دختر مبارک

اس ام اس روز دختر تقدیم به دخترای گل

-----------------------------------------------------

دانند اگر زآدم و حوا موخرت

من گویمت برآدم وحوا تقدم است

زیرا که جز ثمر نبود مقصد از درخت

وان شاخ وبرگش ارچه بود عودوهیزم است

.

.
.
.
ولاى حضرت معصومه راحت جانست

به چشم مردم آگاه روح ایمانست

کسى به دعوى ایمان خود بود صاذق

که پیرو نبى و تابع امامان است


.

.
.
.
چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درک انسانست

به هر گلى که ز باغ رسالت است و على

هر آنکه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن که نباشد محب معصومه

که او به چرخ ولا اختر درخشانست

.

.
.
.
به خاک پاى تو اى بنت موسى جعفر

که توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

که بر مقام تو عارف خداى سبحانست


.

.
.
.
روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

کز برادر جداست, معصومه

تا بدانى که نیمه ره جان داد

بنگر اکنون کجاست, معصومه


.

.
.
.
اى خاک پاک قم چه لطیف و معطرى

خاکى ولى ز ذوق و صفا بند گوهرى

گوهر کجا و شان تو نبود عجیب اگر

گویم ز قدر و منزلت از عرش برترى

بس باشد این مقام ترا اى زمین قم

مدفن براى دختر موسى بن جعفرى

چو اهل بیت نبى گوهران بى مثلند

بهایشان ز شرف فوق درک انسانست

به هر گلى که ز باغ رسالت است و على

هر آنکه دل ندهدجوار نزد یزدانست

چه جاى آن که نباشد محب معصومه

که او به چرخ ولا اختر درخشانست


.

.
.
.
به خاک پاى تو اى بنت موسى جعفر

که توتیاى ضیابخش اهل عرفانست

اگر چبیبه حق خوانمت از آن باشد

که بر مقام تو عارف خداى سبحانست

.

.
.
.


روز و شب, عاشقى بیابان گرد

خواهرى با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگرى

کز برادر جداست, معصومه

تا بدانى که نیمه ره جان داد

بنگر اکنون کجاست, معصومه

---------------------------------------------
حتما دخترا نظر بزارند !!!!!!!!!!!!!
/ 1 نظر / 6 بازدید