صدایم کن

چایت را تلخ نخور

یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم . . .

 


/ 2 نظر / 29 بازدید
سپیده

انسان از جنگ ، زلزله و سیگار نمی میرد انسان را روزی لبخند هایی که نمی زند اشک هایی که نمی ریزد خواهد کشت