چی میخوای ؟ ؟ ؟

نظر من : 8

/ 8 نظر / 4 بازدید
parandis

10 سکــــــــــــوت

samin

هیچی نمیخوام

ساحل

یه جایــی هم هست بعــد از کلی دویــدن یهــو وایمیستی … سرتــو میندازی پاییــن و آروم میگی ” دیگه زورم نمیــرسه “…

ℳohaℳad ☀ N a V i D

یـــــــــــــــــــه دل خــــــــــــــوش

شاپرک

8 و 15