استخدامی در ایران

نحوه استخدام در ایران:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مصاحبه کننده: در هواپیمائی 500 عدد آجر داریم، 1 عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب میکنیم. چند عدد آجر داریم؟
متقاضی : 499 عدد!
مصاحبه کننده: سه مرحله قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید. متقاضی:
مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم -
مرحله دوم: فیلو میذاریم تو یخچال -
مرحله سوم: در یخچالو میبندیم !!
مصاحبه کننده: حالا چهار مرحله قرار دادن یک گوزن در یخچال را توضیح دهید!
متقاضی:
مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم -
مرحله دوم: فیلو از تو یخچال در میاریم -
مرحله سوم: گوزنو میذاریم تو یخچال -
مرحله چهارم : در یخچالو میبندیم!!
مصاحبه کننده: شیر واسه تولدش مهمونی گرفته، همه حیوونا هستن جز یکی. اون کیه ؟
متقاضی: گوزنه که تو یخچاله!!
مصاحبه کننده: چگونه یک پیرزن از یک برکه پر از سوسمار رد میشود؟ متقاضی: خیلی راحت, چون سوسمارا همشون رفتن تولد شیر!! مصاحبه کننده: سوال آخر. اون پیرزن کشته شد، چرا؟
متقاضی: امممممممم, نمیدونم, غرق شد؟
مصاحبه کننده: نه, اون یه دونه آجری که از هواپیما انداختی پائین خورد تو سرش مرد!!! شما مردود شدین, نفر بعدی لطفا

/ 2 نظر / 21 بازدید
نارگیله

متأسفانه واقعاً همینجوریه.[ناراحت]

درسا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]