/ 3 نظر / 24 بازدید
ذکرا

دنیا خورنده ای است که سیری ندارد و نوشنده ای است که سیراب نمی شود و نشانه رنج دنیا آن که آدمی جمع آوری می کند آنچه را که نمی خورد و می سازد بنایی که خود در آن مسکن نمی کند پس به سوی پروردگار خود می رود نه مالی برداشته و نه خانه ای به همراه برده است ....! *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه114*

عاشق

گوریل انگوری[گل][قهقهه]