جملات زیبا

وقتی بهت میگه:جات خالی ...نگو دوستان جای ما!شاید منتظر اینه که بگی:جامو نگهدار زود میام....
شنیده بودم....دارم!به اشتباه جای "تو"صمیمانه را با"شما"ی مودبانه عوض میکنم .به زبان گفتم چقدر "شما"زیبا هستید ولی در دل گفتم"تو"را دوست دارم.
در سینه دلم گم شده تهمت به که بندم؟
غیراز تو در این خانه کسی راه ندارد...
باز باران بارید خیس شد خاطره ها مرحبا به دل ابری هوا...
هرکجا هستی باش:آسمانت آبی و تمام دلت از غصه دنیا خالی....
دستهایت... کجاست...که کنار بزند... دلتنگی ام را...
بزرگراه های مهندسی ساز ما رو به هم نمیرساند...عشق با قوانین بیگانه است ..از بیراهه بیا برای کسی که عمریستدوستت دارد!!!
دوست نه حسابه که فراموش بشه نه چراغه که خاموش بشه...
دلم کوچک است!کوچکتراز باغچه پشت پنجره!ولی آنقدر جا دارد برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه....
هر کس به میزانی که تنهایی نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است.
عبرت عاشق شدن شد نصیب بیت آخرم
خیلی دیر شد واسه رسیدن به حرف مادرم.

/ 0 نظر / 3 بازدید