چند جمله زیبا و عاشقانه

سلامتیه سربازکه 50دقیقه تو صف تلفن ایستادتاسه دقیقه باعشقش حرف بزنه وقتی نوبتش رسیدمیگه مشترک موردنظردرحال مکالمه است!!

------------------------------------------------------------------

این روزها باید گفت :
هرکه درکش بیش ، دردش بیشتر..!!

-----------------------------------------------------------------

مرور میکنم خاطراتم را ، اما کپی که برابر اصل نمی شود !

------------------------------------------------------------------

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو میبینم ! نمیدانم غریبه ها "تو" شده اند یا تو غریبه


--------------------------------------------------------------------- 

/ 0 نظر / 5 بازدید