غروب های دیدنی ♥

قبل از اینکه به عکس ها نگاه کنی خودتو با عشقت هر جا دوس داری فرض کن خیلی زیبا میشه♥

/ 5 نظر / 6 بازدید
هانا

قشنگ بودن ن ن ن ن ن اپممممممممممممممممممممممممممممممممممم

شراره

هنوز به یاد می آورم “دوست داشتن” هایت را که روزه ی سکوت ثانیه ها را می شکست تو سخت به ثانیه هایم چسبیده ای . . .

شراره

محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد پس عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری . . .

شراره

از وقتــی که نیسـتی خـدا می دانـد چقــدر آب به صـورَتـم پـاشیـدم لعنــتی این کـابوس انقــدر واقعی ست که از خواب بیــدار نمی شـوم . . .

rezvan

[متفکر][من نبودم]