عشق ♥♥♥

 

قرار است بین تمام لغت های جهان..

فقط یک لغت سهم من باشد تو را انتخاب می کنم….

/ 2 نظر / 4 بازدید
ارزو

برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ ! برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ ! تو را با من نمی خواهم که « ما » معنا کنم دیگر ... برو با یک « من» دیگر بمان « ما » شو ، خداحافظ !

ساناز

بعضی وقتا نباید شعر ها را کامل نوشت بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد ..... خیلی قشنگ بود....مرسی ازاینکه بهم سرزدی عزیز[گل][گل][گل][گل]