دختر همساده

 ســـلامـــتـــی عشقم که یروزی بهم میگفت بدون تو نمیتونم . . .
بابغض بهم میگفت بری میمیرم ..
ولی روزی رسید که به من میگفت شما؟ به جا نمیارم .. .
ســـلامـــتـــی خودم که پاش موندم . . .
میرفتم بیرون تا ببینمش ولی ازدورکه میدیدمش انگارخیلی حالش خوب بود همونی که بهم میگفت واست میمیرم حالا واسه کسه دیگه میمرد . .
اشکام سرازیر میشدو میگفتم:متاسفم!!!
ســـلامـــتـــی عشقم که میگفت وقتی میبینمت دلم میلرزه ازته دل دوست دارم حالا وقتی مارو میبینه روشو برمیگردونه و میگه حالم ازش بهم میخوره .. .
ســـلامـــتـــی خودم که به خاطرش از همه گذشتم دوره همرو خط کشیدم بعد فهمیدم خودم خط خورده عشقمم. . . .
ســـلامـــتـــی عشقم که بهم خیانت کردولی فکرکرد ما گاویم نمیفهمیم
ســـلامـــتـــی خودم که عشقمو باعشقش میدیدم بغضم میترکید میگفتم هی فلانی کاش میتونستم فقط اندازه چند ثانیه کوچیک جات باشم. . .
عشقم دیگه سلامتیامون تموم شد
ســـلامـــتـــی عشقت که جامو گرفت. . .
ســـلامـــتـــی عشقت که منو به خاطرش ول کردی. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ای وااااااااااااای ببخشید این دختر همسایمون دوباره شروع کرد
اومده بدون اجازه ی من اینجا پست گذاشته

/ 0 نظر / 22 بازدید