/ 3 نظر / 6 بازدید
ارزو

movafegham[دست] apam[نیشخند]

ارزو

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد[گل]

ساناز

وقتی چترت خداست، بگذار ابرسرنوشت هرچه ميخواهد ببارد. لحظه هايت آرام.....[گل]