بی انصافی ست

انصاف نیست دنیا انقدر کوچک باشد که ادم های تکراری را روزی هزار بار ببینی


... وانقدر بزرگ باشد که نتوانی ان کسی را که دلت میخواهد


حتی یک بار همببینی....

/ 0 نظر / 8 بازدید