/ 1 نظر / 47 بازدید
خاتون

کارت واقعا زشته. شوخی شوخی با اسم امام های عزیز هم شوخی؟؟؟ چرا بدون تفکر کاری میکنین آخه؟؟؟ پاک کن این پست رو و قدری به پست هایی گه میزاری فکر کن.