چه کرده ای ؟

چه کرده ای تو با دلم که نبض من صدای توست ؟

 

 

 

چه کرده ای تو با سرم که فکر من هوای توست ؟/ 6 نظر / 6 بازدید
بارونی

لیآقتـ میـפֿـواهـב… بــودטּ בر رפیای בخــــترڪــے ڪــﮧ تمـــــاҐ دنـــــیایـــــشـ ، פـــرف هـاے نزבه اشـ اســــتـ آهاے ωـهرابـ !! قایقـ בیگر جوابگو نیستـ … ڪشتـے بایـב ساפֿـتـ … اینجا مثلـ مـטּ همـﮧ رویاهایشاטּ زیاב استـ !!!!!

دختر تنها

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم… یه دل گرفته… یه زندگی پر از خالــی… من سرشارم از تنــهایـــــــــی…

دختر تنها

نمى دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که میشوم زندگى ام سیاه مى شود !

دختر تنها

باران حضورت که ببارد تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند به حرمت قطراتی از جنس تو .

دختر تنها

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

دختر تنها

آسمان به آسمان کوچه به کوچه رویا به رویا هر جایی که می‌نگرم با منی، اما دلم برایت تنگ می‌شود...